شرکت نیکان ایمن پرداز به همت جمعی از اساتید دانشگاه با هدف ارائه خدمات تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات وارتباطات تاسیس گردیده است. این شرکت با بهره گیری از کارشناسان متخصص بومی در قالب دپارتمان‌های شبکه، امنیت، انرژی و آموزش فعالیت می‌کند. شرکت نیکان به‌عنوان اولین دارنده پروانه فعالیت در حوزه ارائه خدمات مشاوره نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات (نما) در استان قزوین دارای صلاحیت فنی و اجرایی لازم برای انجام پروژه‌های شبکه با رویکرد امنیت می باشد.

                                               

   اهداف

  •     انجام فعالیت های تخصصی در حوزه ی فتا
 
  •     بکارگیری آخرین دانش فنی و استانداردها
 
  •     آموزش نیروهای مستعد و زمینه سازی برای اشتغال
 
  •     ارتقا سطح دانش فنی مشتریان