امنیت

امنیت اطلاعات سازمانها از مهمترین دغدغه های موجود در زمینه فناوری اطلاعات می باشد چرا که افشا یا از دست دادن اطلاعات باعث خدشه دار شدن اعتبار سازمانها می گردد. در این دپارتمان مشاوره و پیاده سازی ISMS، انجام آزمون نفوذ ، مانیتورینگ و طراحی و پیاده سازی شبکه به صورت امن انجام می پذیرد.

 

راهکارهای پشتیبان گیری     راهکارهای مانیتورینگ     آنتی ویروس     اکانتیگ    

 

راهکارهای جداسازی شبکه   فایروال و utm ISMS