ظهور فناوریهای نوین رایانه‌ای در صنعت مانند کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر(PLC) ، سامانه های کنترل توزیع شده(DCS) و سامانه‌های کنترل نظارتی و اکتساب داده (SCADA) باعث پیشرفت‌های بسیاری در زمینه کنترل و نظارت بر فرایندهای صنعتی شده‌است، از طرفی با توسعه شبکه های رایانه ای تجهیزات و سامانه های فیلدباس به سرعت در حال تحول  هستند و بسیاری از فرایندهای صنعتی توسط این سامانه ها کنترل می‌شوند. این فناوریها تحت عنوان سیستم‌های کنترل صنعتی (ICS)، در کنترل فرایندهای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، برق، نیروگاههای هسته‌ای، صنعت حمل و نقل و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرند. علیرغم اینکه در سالیان اخیر شاهد پیشرفت‌های بسیار زیادی در زمینه سامانه های صنعتی بوده‌ایم، بحث امنیت این سامانه‌ها چه از لحاظ فیزیکی وچه از منظر سایبری چندان که باید مورد توجه قرار نگرفته است و همین امر یک تهدید جدی برای واحدها و زیرساخت‌های صنعتی می‌باشد.

 

آسیب پذیری‌های بخش های مختلف سامانه‌های صنعتی این امکان را برای مهاجمین سایبری فراهم ساخته تا به فکر حمله به این سیستم‌ها، آسیب رساندن و یا ایجاد اختلال در آنها برآیند که این امر ممکن است باعث لطمات جبران ناپذیری شود. از این رو اهمیت شناخت تهدیدات، آسیب پذیری ها و ارائه راهکارهایی جهت بهبود امنیت این سامانه ها یک امر حیاتی به نظر می‌رسد.

 

شرکت نیکان ایمن پرداز با توجه به ماموریت خود که توسعه امنیت زیرساختهای حیاتی کشور می‌باشد، با ارائه طرحهای امنیتی و اجرای آنها تلاش می‌کند  که نقشی پر رنگ در امن سازی سامانه های صنعتی کشور عزیزمان ایران ایفا نماید.

 

 

خدمات قابل ارائه در زمینه امنیت سیستم های کنترل و شبکههای صنعتی به شرح ذیل میباشد :

 

۱–     مشاوره در زمینه امنسازی سیستم های کنترل و شبکههای صنعتی

۲–     طراحی و پیادهسازی معماری و توپولوژی امن شبکه صنعتی

۳–     مشاوره و تامین انواع  فایروالصنعتی و پیکربندی و اجرای آنها

۴–     تامین آنتیویروسهای مناسب سیستمهای کنترل و شبکههای صنعتی و پیکربندی و اجرای آنها

۵–     ارزیابی امنیتی و آزمون پذیری نفوذ سیستمهای کنترل و شبکههای صنعتی

۶–     پیادهسازی و اجرای مکانیزم دفاع در عمق متناسب با ساختار و معماری شبکههای صنعتی

۷–     پیادهسازی سیستم مانیتورینگ مدیریت تهدیدات امنیتی در سیستم های کنترل و شبکههای صنعتی

۸–     انجام پروژههای تحقیقاتی در زمینه امنیت سیستم های کنترل و شبکههای صنعتی

۹–     تهیه و تدوین چکلیست ارزیابی امنیتی متناسب با ساختار و معماری سیستم کنترل و شبکه صنعتی

۱۰–  برگزاری دورهآموزشی در زمینه امنیت سایبری سیستم های کنترل و شبکههای صنعتی