یکی از اهداف مهم شرکت نیکان آموزش می باشد. بحث آموزش در شرکت نیکان شامل دو مقوله آموزش پرسنل مشتریان و همچنین برگزاری دوره های آموزشی می باشد. ضمن اینکه قصد داریم با قرار دادن مقالات آموزشی در وب سایت شرکت نیکان سطح سواد علمی و تخصصی خوانندگان و بازدیدکنندگان عزیزمان را نیز بالا ببریم.

دوره های آموزشی شرکت

بخش مقالات