اتاق سرور مكانی امن جهت متمرکز کردن داده‌ها و تجهیزات اصلی شبكه بوده و مهمترین بخش یک شبکه ساخت‌یافته امروزی می‌باشد .به همین منظور استاندارد TIA-942 راهکارهایی را برای طراحی اتاق سرور ارایه کرده است که بر اساس آن، بخش‌های اصلی اتاق سرور استاندارد شامل سازه و معماری، سیستم تامین برق، سیستم‌های کنترلی، سیستم اعلام و اطفاء حریق، سرمایش مناسب و همچنین تجهیزات شبکه می‌باشد.

 

 

گالری طراحی واجرای اتاق سرور