اولین گام در پیاده‌سازی شبکه یک سازمان اجرای زیرساخت شبکه است که شامل دو بخش پسیو و اکتیو می‌باشد. با بکارگیری استانداردها و معماری‌های تایید شده در این زمینه می‌توان یک زیرساخت مطمئن و امن ایجاد نمود تا سرویس‌های شبکه با شرایط مناسب بر روی این بستر ارائه شوند.

توانمندی‌ها:

  •    اجرای پسیو استاندارد و ساخت‌یافته
  •    طراحی اکتیو بر اساس معماری Cisco SAFE
  •    پیکربندی تجهیزات اکتیو با رویکرد امنیت (WAN)
  •    نگهداری، پشتیبانی و به‌روز رسانی شبکه