با اینکه اطلاعات مهمترین دارایی در محیطهای تجاری و سازمانی محسوب می‌شود ولی بیشتر سازمانها از اهمیت حفاظت و پشتیبان گیری داده غافل هستند. بر اساس آمار تقریبا 93 درصد از شرکت‌هایی که به نوعی اطلاعات خود را ازدست داده اند تا 5 سال نتوانسته‌اند به بازار رقابت برگردند. در این راستا اولین کاری که يک سازمان باید انجام دهد راه اندازی یک سیستم پشتیبان گیری منظم می باشد تا در زمان وقوع حوادث بتواند بازیابی مناسب را انجام دهد.

خدمات قابل ارائه به شرح زير می باشد:

  •    ارائه راهکارهای پشتيبان گيری و آرشيو اطلاعات
  •    پیکربندی  تجهيزات ذخيره سازی مبتنی بر SAN
  •    پشتيبان گيری از ماشين های مجازی
  •    ارائه مکانیزم های Disaster Recovery